Chcete spokojené zákazníky.

Jistě. Začněme tím hlavním: jak jste na tom se zaměstnanci?

Tak pojďme na to...
Služby

Lidé dávají Vašemu podnikání tvář

Vaši zákazníci žádají stabilitu a spolehlivost. A očekávají flexibilitu a individuální přístup.
Stejně tak Vaši zaměstnanci.
Pomáháme Vám naladit zaměstnance na stejnou vlnu s Vašimi zákazníky.

Odměňování zaměstnanců

Realizace řešení v oblasti motivace a odměňování zaměstnanců v souladu s obchodním modelem a zaměstnavatelskou značkou.

Informační systémy v HR

Implementace řešení pro efektivní správu a sdílení dat v oblasti řízení lidských zdrojů. Řízení výběru, implementace a školení klíčových uživatelů informačních systémů v HR.

Organizační efektivita

Návrh a realizace opatření v personální oblasti v rámci optimalizace vnitropodnikových procesů a zvyšování produktivity.

Standardy

Mít věci pod kontrolou

Jistě to znáte: na papíře má projekt hlavu a patu, všechny propočty do sebe dokonale zapadají.
A přece – očekávané efekty se nedostaví. A nebo se dostaví zcela nečekaně.
Abychom se tomu vyhnuli, volíme vždy tu nejvhodnější formu spolupráce.

Outsourcing
Integrace
Operativní řízení

Pokud chcete do své personální práce přidat novou funkcionalitu, ale máte omezené kapacity, infrastrukturu a chybějící know-how, můžeme převzít kompletní dodávku této funkcionality. Nemusíte nabrat nové zaměstnance nebo školit stávající. Nemusíte řešit HW a SW pro novou funkcionalitu.

Pokud hledáte cesty k optimalizaci stávajících zdrojů a struktur, bez potřeby kompletní změny či investic do dalších systémů, rozhodnete se pro BLEND - řešení spojující diagnostiku, zaměření na klíčová zlepšení a integraci toho nejlepšího, čím disponujete.

Pokud teprve hledáte vhodného kandidáta na některou z klíčových funkcí v HR nebo potřebujete krátkodobě více seniorní operativní plnění úkolů, může být pro Vás řešením BRIDGE - operativní řízení, taktické krátkodobé plánování i podpora při strategickém rozhodování.

Portfolio

Váš partner pro zvyšování produktivity

Cesty ke zvyšování produktivity jsou různorodé. Toto byly naše dosavadní zkušenosti a řešení s klienty.

01

Efektivní organizace

Na každý větší problém, který se objeví, je někdy tendence vytvořit nové pracovní místo. Nebo rovnou nový útvar.

Projekt byl postaven na zdokumentování klíčových kompetencí, „ideálního“ hodnotového řetězce a mezioperačních vazeb. Pro všechny klíčové podnikové procesy jsme definovali uzavřenou operační rutinu s měřitelnými výkonnostními ukazateli. Vedení dostalo pro své rozhodování o změnách organizační struktury jednoduchý nástroj modelování v reálném čase.

02

Digitální HR

Odhadovaná implementace? Tak tři až šest měsíců.

Říká dodavatel. My předsouváme dalších 6 měsíců pro definici potřeb a účelu, narovnání procesů, odstranění neefektivních mezikroků, zavedení aktualizační rutiny, konsolidaci a kompletaci kmenových dat.
A dalších kroků dávajících konceptu digitálního HR skutečnou přidanou hodnotu.

03

Klíčové kompetence

Co je klíčem k úspěchu restaurace? Špičkový michelinský šéfkuchař? Chytrý marketing nebo kvalitní suroviny?

Určitě všechno. A přesto – různé byznys modely přináší různé hodnotové řetězce, jež si vyžadují různé kompetence.
Cílem projektu bylo definovat klíčové kompetence, jejich nositele v podnikových procesech a zajistit top kvalitu pro tyto pozice z hlediska jejich stabilizace, retence, rozvoje a odměňování.
Není možné mít top kvalitu ve všech pozicích – to by Vaši klienti nejspíš nebyli ochotni zaplatit.

04

Zaměstnavatelská značka

Employer Brand je Váš vývěsný štít na trhu práce. Logo, grafika, perfektní barvy, dizajn, proporce, načasování. LinkedIN, Facebook, Instagram, tisk, televize, PR…

Náš projekt se zaměřil na skutečný obsah zaměstnavatelské značky: Vaše zaměstnance jako velvyslance Vašeho podnikání. Jejich ztotožnění se s rolí, přidanou hodnotou pro klienty, uznání a srozumitelné odměňování a osobní komfort každého zaměstnance při pohledu na jeho dosavadní kariéru ve firmě.

05

Mzdový kompas

Průzkum odměňování – nic než vzpomínková fotografie ze včerejška pro rozhodování do budoucna

Cílem vývojového projektu bylo vytvoření účinného nástroje pro plánování mzdových úrovní a simulaci dopadů vybraných tržních a vnitropodnikových faktorů do personálních nákladů pro volitelné scénáře a v reálném čase.

Kariéra

Nejsou lidi?

V příštích 20 letech se celosvětově očekává zánik více než 30 % pracovních míst.
Následkem bude i zásadní změna v organizaci podniků.
Chcete-li s námi pomáhat našim klientům řešit výzvy s tím spojené, dejte nám o sobě vědět.
Neposílejte CV – stručnost je sestrou talentu. Napište nám místo toho pár řádků o Vaší profesní situaci a představách do budoucna.
Pište na want2@ixion.cz.

Kontakt

Kde nás najdete?

Většinou u našich klientů – organizací, které to vzaly za správný konec.

IXION s.r.o.
Office:
Dělnická 43
Praha 7 – Holešovice
170 00
společnost zapsaná Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 240567

IČ:03987035; DIČ: CZ03987035
Číslo účtu: 8616217001/5500
Napište nám